Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych Grupy FELDER

Administrator i dane kontaktowe
FELDER KG, KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall in Tirol, Austria

Chętnie odpowiemy na pytania związane z ochroną danych osobowowych. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem datenschutz@felder-group.com.

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych
datenschutz@felder-group.com


Spis treści oświadczenia o ochronie danych osobowych

Informacje na temat praw osób, których dane dotyczą oraz praw do wnoszenia skarg

W dalszej części znajdują się informacje na temat przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Naszą stronę można zasadniczo odwiedzać bez konieczności logowania. W celach statystycznych w trakcie wizyty zapisywane są dane, jak np. odwiedzane strony lub nazwy pobranych plików oraz data i godzina, bez bezpośredniego łączenia tych danych z użytkownikiem. Dane osobowe, a zwłaszcza nazwisko, adres i adres e-mail pobierane są, jeśli to możliwe, za dobrowolną zgodą użytkownika. Bez zgody użytkownika nie dochodzi do przekazania danych osobom trzecim.

W przypasku zaistnienia stosownych okoliczności użytkownik może skorzystać z wyliczonych poniżej praw przysługujących osobie, której dane dotyczą. Należy pamiętać, że w razie potrzeby konieczne może być uprzednie potwierdzenie tożsamości.

- Prawo dostępu do danych: użytkownik jest uprawniony – z reguły bezpłatnie – do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące go, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz informacji zgodnie z art. 15 RODO.
- Prawo do sprostowania danych w przypadku posiadania przez nas nieprawidłowych lub niekompletnych danych o użytkowniku (art. 16 RODO).
- Prawo do usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 RODO.
- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych użytkownika zgodnie z art. 18 RODO.
- Prawo do przenoszenia i otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi w sposób automatyczny (art. 20 RODO).
- W przypadku przetwarzania danych opartego na uzasadnionym interesie użytkownikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego i połączonego z nim profilowania prawo to przysługuje bez ograniczeń.
- Użytkownik może w każdej chwili wycofać wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Prawo do wniesienia skargi

Użytkownikowi ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego (organu ochrony danych), w szczególności w państwie członkowskim swojego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących go narusza rozporządzenie o ochronie danych osobowych lub przysługujące mu prawa. Będziemy wdzięczni za uprzednie poinformowanie nas o zaistniałej sytuacji i pozwolenie nam na zajęcie odpowiedniego stanowiska. Listę organów nadzorczych można znaleźć w tym miejscu: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.


W przypadku chęci bezpośredniego kontaktu z nami w kwestiach związanych z ochroną danych osobowowych jesteśmy do dyspozycji pod adresem datenschutz@felder-group.com. Informujemy, iż możemy zająć się zapytaniem o dostęp do danych tylko wtedy, gdy użytkownik może potwierdzić swoją tożsamość dokumentem tożsamości.


Obsługa strony internetowej i naszych systemów IT (serwis i bezpieczeństwo)

Cele przetwarzania danych

O ile jest to zasadniczo wymagane do zapewnienia działania serwisów oraz przygotowania treści i usług, dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu obsługi i serwisu systemów IT oraz stron internetowych firmy, a także utrzymania bezpieczeństwa danych i zapobiegania nadużyciom lub zachowaniom mającym na celu oszustwo.


Podstawy prawne i (nadrzędne) prawnie uzasadnione interesy

Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzania działań przygotowawczych do umowy lub wykonania zobowiązań wynikającyh z umowy (np. wypełnienia Ogólnych warunków handlowych, warunków użytkowania, art. 6 ust. 1 lit. b RODO), o ile zachodzi wymóg prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, np. wyrażenie zgody na używanie plików typu „cookie”, utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do realizacji następujących (nadrzędnych) prawnie uzasadnionych interesów:

- zapewnienie sprawnie działającego i atrakcyjnego wizerunku w internecie,
- utrzymanie bezpieczeństwa danych,
- efektywne, wewnetrzne zarządzanie w koncernie/w całej grupie.


Odbiorcy i kategorie odbiorców oraz przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przewiduje się przekazywania danych, jednak dane publikowane przez samych użytkowników naszych serwisów (np. komentarze) są publiczne i potencjalne dostępne globalnie. W razie zaistnienia odpowiednich okoliczności dane mogą zostać przekazane organom ścigania, sądom itd. w celu ustalenia roszczeń prawnych administratora lub podmiotu trzeciego.

Korzystamy z usług następujących podmiotów przetwarzających:


Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy serwisów WWW, którego autorem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W celu wyłączenia Google Analytics firma Google udostępnia na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl odpowiednią wtyczkę do przeglądarki. Google Analytics korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które pozwalają na zapis na urządzeniu końcowym użytkownika informacji związanych z jego aktywnością. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie przez firmę Google analizy korzystania z oferty naszego serwisu WWW. Zgromadzone przez pliki cookie informacje o korzystaniu z naszych stron (wraz z adresem IP) są zwykle przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Informujemy, iż narzędzie Google Analytics zostało na niniejszej stronie rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();”, by w ten sposób zapewnić zanonimizowane gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie adresu IP). Jeśli anonimizowanie jest aktywne, Google skraca adresy IP na terenie krajów członkowskich UE lub innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które przystąpiły do umowy, w związku z czym nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika strony. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP przekazywany jest w całości na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Firma Google przestrzega postanowień o ochronie danych osobowych zawartych w umowie „Privacy Shield” (Tarcza prywatności), jest zarejestrowana w programie „Privacy Shield” prowadzonym przez Ministerstwo Handlu USA i wykorzystuje zgromadzone informacje do analizy korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów w tym zakresie i świadczenia na naszą rzecz innych usług z tym związanych. Więcej informacji pod adresem http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


Clicky

Niniejsza strona internetowa korzysta z serwisu Clicky do analizy WWW, który pozwala na gromadzenie danych statystycznych związanych z korzystaniem z naszej oferty WWW. W tym celu gromadzone są dane o odwiedzających strony, które są następnie przekazywane na serwery firmy Roxr Software, Ltd.

Za pomocą serwisu Clicky można analizować sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. W tym celu do firmy Roxr Software, Ltd., przekazywane są „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które pozwalają na przeprowadzenie analizy korzystania przez niego z niniejszej strony internetowej. Cel i zakres gromadzenia oraz dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez Clicky można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Roxr Software, Ltd., na stronie clicky.com/help/faq/features/cookies#/terms.

LiveZilla

Na niniejszej stronie internetowej gromadzone i przechowywane są za pomocą technologii firmy LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) zanonimizowane dane służące do analizy WWW i obsługi czatu na żywo w celu udzielania odpowiedzi na pytania skierowane na żywo do działu pomocy technicznej. Na podstawie takich zanonimizowanych danych mogą być tworzone pod pseudonimem profile użytkowników. W tym zakresie mogą być też stosowane pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej stronę i pozwalające na jej rozpoznanie podczas kolejnej wizyty. Bez udzielenia wyraźnej zgody przez osobę, której dane dotyczą, pseudonimizowane profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika przypisanego do pseudonimu. Adresy IP są automatycznie anonimizowane za pomocą narzędzi technicznych. Poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki (np. postępowanie z plikami cookie) można zasadniczo zapobiec przeprowadzaniu analizy WWW.

Administrator, firma FELDER KG, jest częścią grupy przedsiębiorstw. W celu zapewnienia ekonomicznej administracji wewnętrznej korzystamy z usług przetwarzania danych przez inne firmy powiązane z koncernem. Stanowi to nadrzędny, prawnie uzasadniony interes grupy przedsiębiorstw (motyw 48 RODO).

Wszystkie przedsiębiorstwa powiązane oraz podmioty przetwarzające mogą kontaktować się w sprawie pytań i ustalenia praw dotyczących ochrony danych osób, których dane dotyczą, pod jednym adresem datenschutz@felder-group.com.


Gromadzenie danych z innych źródeł: kategorie danych osobowych

W trakcie każdej wizyty na naszej stronie internetowej należący do nas system automatycznie gromadzi dane i informacje na temat systemu zainstalowanego na komputerze, na którym strona jest otwierana.

Na tym etapie gromadzone są następujące dane:

- informacje na temat rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji,
- system operacyjny użytkownika,
- dostawca usług internetowych użytkownika,
- adres IP użytkownika, ID sesji przeglądarki,
- data i godzina wizyty,
- dane dot. urządzenia końcowego (ID sprzętu, rozdzielczość wyświetlacza, ustawienia języka i kraju itp.),
- strony WWW, za pośrednictwem których system użytkownika trafił na nasze strony internetowe,
- strony WWW, które system użytkownika otwiera za pośrednictwem naszej strony internetowej.


Okres przechowywania

Dane niezbędne do zapewnienia działania stron internetowych są przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez czas trwania wizyty na naszych stronach. Pliki dzienników i adresy IP są ponadto przechowywane z reguły przez 7 dni w celu uniknięcia ataków na nasze systemy, w celu wyjaśnienia kwestii związanych z zabezpieczeniem danych i do ustalenia roszczeń odszkodowawczych – od zaistnienia odpowiednich okoliczności po zamknięcie sprawy.


Udostępnianie danych

Nie zachodzą żadne prawne ani umowne obowiązki udostępniania danych – są one jednak wymagane do działania stron internetowych i naszych systemów IT, których działanie może być w przeciwnym wypadku nieprawidłowe.


Dalsze przetwarzanie danych w innych celach

Część zgromadzonych danych przetwarzana jest dalej podczas działań marketingowych. Informujemy zarówno o tym, jak i o prawie do sprzeciwu już w chwili ich gromadzenia. Zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi w tym aspekcie na punkt 3 oświadczenia o ochronie danych osobowych.


Przetwarzanie danych w związku z realizacją dostaw i usług, a w szczególności sprzedaży naszych produktów i oferowania usług (np. szkoleń)

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe gromadzimy w celu realizacji dostaw produktów i świadczenia usług, również za pośrednictwem sklepu internetowego, a także do korzystania z usług podmiotów trzecich, z którymi łączą nas relacje biznesowe.


Podstawy prawne i prawnie uzasadnione interesy

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są działania przed zawarciem umowy lub zobowiązania wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zobowiązania prawne i ustawowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności prawo podatkowe i danin publicznych), a także następujące (nadrzędne) prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

- ustalenie lub obrona własnych roszczeń prawnych, a zwłaszcza z tytułu rękojmi i gwarancji na produkty,
- zmniejszenie ryzyka awarii (również przez podmioty trzecie),
- udzielanie odpowiedzi na zapytania klientów dotyczące dostaw i oferty; w każdym momencie można skorzystać z prawa do sprzeciwu, o ile nie stoi to w sprzeczności z nadrzędnymi interesami (np. gwarancją),
- efektywne zarządzanie wewnętrzne w koncernie/w całej grupie.


Odbiorcy i kategorie odbiorców oraz przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

W razie konieczności następuje przekazanie danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

- Banki (w celu realizacji płatności)
- Przedstawiciele prawni, sądy w razie zaistnienia odpowiednich okoliczności
- Powiernicy (do celów audytowych)
- Właściwe urzędy administracyjne, zwłaszcza urzędy skarbowe
- Firma windykacyjna do egzekwowania zadłużeń (zagraniczna tylko wtedy, gdy zadłużenie musi być wyegzekwowane za granicą)
- Właściciele środków kapitałowych obcych, jak np. przedsiębiorstwa leasingowe i cesjonariusze, o ile dostawa lub usługa są w ten sposób finansowane z kapitału obcego
- Strony umowy lub partnerzy biznesowi, biorący lub mający wziąć udział w dostawie lub świadczeniu usługi (np. firmy kurierskie)
- Zabezpieczenia z tytułu zawarcia umowy ubezpieczeniowej na dostawę/usługę lub wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
- Urzędy i instytucje zajmujące się tworzeniem wymaganych prawnie (urzędowo) statystyk
- Klienci (odbiorcy usług)
- Organy informacji gospodarczej

Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacjom międzynarodowym odbywa się w tych przypadkach tylko wtedy, gdy podjęta została decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO lub spełnione są warunki zawarte w art. 49 ust. 1 lit. b, c lub e RODO (konieczność wykonania działań przed zawarciem umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą, lub w jej interesie, ustalenia, dochodzenia lub obrona roszczeń prawnych) albo też wyrażona została zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Korzystamy z usług następujących podmiotów przetwarzających:


Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy serwisów WWW, którego autorem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W celu wyłączenia Google Analytics firma Google udostępnia na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl odpowiednią wtyczkę do przeglądarki. Google Analytics korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które pozwalają na zapis na urządzeniu końcowym użytkownika informacji związanych z jego aktywnością. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie przez firmę Google analizy korzystania z oferty naszego serwisu WWW. Zgromadzone przez pliki cookie informacje o korzystaniu z naszych stron (wraz z adresem IP) są zwykle przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Informujemy, iż narzędzie Google Analytics zostało na niniejszej stronie rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();”, by w ten sposób zapewnić zanonimizowane gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie adresu IP). Jeśli anonimizowanie jest aktywne, Google skraca adresy IP na terenie krajów członkowskich UE lub innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które przystąpiły do umowy, w związku z czym nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika strony. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP przekazywany jest w całości na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Firma Google przestrzega postanowień o ochronie danych osobowych zawartych w umowie „Privacy Shield” (Tarcza prywatności), jest zarejestrowana w programie „Privacy Shield” prowadzonym przez Ministerstwo Handlu USA i wykorzystuje zgromadzone informacje do analizy korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów w tym zakresie i świadczenia na naszą rzecz innych usług z tym związanych. Więcej informacji pod adresem http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


Clicky

Niniejsza strona internetowa korzysta z serwisu Clicky do analizy WWW, który pozwala na gromadzenie danych statystycznych związanych z korzystaniem z naszej oferty WWW. W tym celu gromadzone są dane o odwiedzających strony, które są następnie przekazywane na serwery firmy Roxr Software, Ltd.

Za pomocą serwisu Clicky można analizować sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. W tym celu do firmy Roxr Software, Ltd., przekazywane są „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które pozwalają na przeprowadzenie analizy korzystania przez niego z niniejszej strony internetowej. Cel i zakres gromadzenia oraz dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez Clicky można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Roxr Software, Ltd., na stronie clicky.com/help/faq/features/cookies#/terms.

LiveZilla

Na niniejszej stronie internetowej gromadzone i przechowywane są za pomocą technologii firmy LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) zanonimizowane dane służące do analizy WWW i obsługi czatu na żywo w celu udzielania odpowiedzi na pytania skierowane na żywo do działu pomocy technicznej. Na podstawie takich zanonimizowanych danych mogą być tworzone pod pseudonimem profile użytkowników. W tym zakresie mogą być też stosowane pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej stronę i pozwalające na jej rozpoznanie podczas kolejnej wizyty. Bez udzielenia wyraźnej zgody przez osobę, której dane dotyczą, pseudonimizowane profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika przypisanego do pseudonimu. Adresy IP są automatycznie anonimizowane za pomocą narzędzi technicznych. Poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki (np. postępowanie z plikami cookie) można zasadniczo zapobiec przeprowadzaniu analizy WWW.


Administrator, firma FELDER KG, jest częścią grupy przedsiębiorstw. W celu zapewnienia ekonomicznej administracji wewnętrznej korzystamy z usług przetwarzania danych przez inne firmy powiązane z koncernem. Stanowi to nadrzędny, prawnie uzasadniony interes grupy przedsiębiorstw (motyw 48 RODO).

Wszystkie przedsiębiorstwa powiązane oraz podmioty przetwarzające mogą kontaktować się w sprawie pytań i ustalenia praw dotyczących ochrony danych osób, których dane dotyczą, pod jednym adresem datenschutz@felder-group.com.


Gromadzenie danych z innych źródeł: kategorie danych osobowych

W razie zaistnienia odpowiedniego, prawnie uzasadnionego interesu (wysokość sumy zlecenia, sposób finansowania) przed przyjęciem zlecenia zbieramy informacje o wiarygodności i wypłacalności oraz poniższe dane osobowe.

W sklepie internetowym stosowane sa pliki cookie zapewniające prawidłowe działanie koszyka i prawidłowy przebieg procesu zamawiania.


Okres przechowywania

Do zakończenia relacji biznesowej lub do upływu obowiązujących nas terminów gwarancyjnych, rękojmi, przedawnienia i prawnego obowiązku przechowywania; ponadto do chwili zakończenia wszelkich sporów prawnych, w których dane są wykorzystywane jako materiał dowodowy. W odniesieniu do usług, w przypadku których można dochodzić roszczeń z tytułu kodeksu cywilnego lub z innego tytułu (np. gwarancji na produkt) – przez niezbędny okres.


Udostępnianie danych

Zebranie niezbędnych z naszego punktu widzenia danych jest konieczne do zawarcia umowy.


Dalsze przetwarzanie danych w innych celach

Część zgromadzonych danych przetwarzana jest dalej podczas działań marketingowych. Informujemy zarówno o tym, jak i o prawie do sprzeciwu już w chwili ich gromadzenia. Zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi w tym aspekcie na punkt 3 oświadczenia o ochronie danych osobowych.


Przetwarzanie w celach marketingowych (zapytania klientów, obsługa klientów i reklama)

Cele przetwarzania danych

Obsługa klienta i marketing (reklama bezpośrednia) do celów administratora lub współadministratora, również w formie odpowiednich newsletterów i udzielania odpowiedzi na zapytania klientów, przesyłania reklam pocztą


Podstawy prawne i prawnie uzasadnione interesy

Prawnie uzasadnione interesy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

reklama towarów i usług grupy przedsiębiorstw,
pozyskiwanie nowych i utrzymanie istniejących klientów (programy lojalnościowe dla stałych klientów),
poprawa atrakcyjności oferty.


Sprzeciw

Użytkownikowi w dowolnym momencie przysługuje nieformalne prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w wymienionych celach i żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Zwracamy uwagę na prawa przysługujące w przypadku bezpośredniego gromadzenia danych.


Odbiorcy i kategorie odbiorców oraz przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

W razie konieczności następuje przekazanie danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

- kurierzy

Korzystamy w usług następujących podmiotów przetwarzających:

- drukarnie
- operatorzy usług newsletterowych


Administrator, firma FELDER KG, jest częścią grupy przedsiębiorstw. W celu zapewnienia ekonomicznej administracji wewnętrznej korzystamy z usług przetwarzania danych przez inne firmy powiązane z koncernem. Stanowi to nadrzędny, prawnie uzasadniony interes grupy przedsiębiorstw (motyw 48 RODO). Przetwarzanie danych podczas działań marketingowych i związanych z utrzymaniem klientów odbywa się wyłącznie do celów administratora danych, z którym nawiązana została relacja biznesowa; przetwarzanie danych w tego rodzaju celach grupy przedsiębiorstw zakłada uprzednie wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Wszystkie przedsiębiorstwa powiązane oraz podmioty przetwarzające mogą kontaktować się w sprawie pytań i ustalenia praw dotyczących ochrony danych osób, których dane dotyczą, pod jednym adresem datenschutz@felder-group.com.


Gromadzenie danych z innych źródeł: kategorie danych osobowych

- Zakup danych adresowych, zgromadzonych danych

Korzystamy z usług następujących podmiotów przetwarzających:


Pliki cookie

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki typu cookie to małe pliki tekstowe, które pozwalają na zapis na urządzeniu końcowym użytkownika informacji związanych z jego aktywnością na stronie internetowej. Pliki te pozwalają w szczególności na ustalenie częstotliwości i liczby odwiedzin na stronie, analizę rodzajów aktywności użytkowników na stronie, ale też na dostosowanie naszej oferty do ich preferencji. Pliki cookie pozostają zapisane po zakończeniu sesji w przeglądarce i mogą być na nowo wykorzystane podczas kolejnej wizyty na stronie. W przypadku braku zgody na takie działanie należy wprowadzić w przeglądarce internetowej takie ustawienia, które będą blokować zapis plików ccookie.


Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy serwisów WWW, którego autorem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W celu wyłączenia Google Analytics firma Google udostępnia na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl odpowiednią wtyczkę do przeglądarki. Google Analytics korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które pozwalają na zapis na urządzeniu końcowym użytkownika informacji związanych z jego aktywnością. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie przez firmę Google analizy korzystania z oferty naszego serwisu WWW. Zgromadzone przez pliki cookie informacje o korzystaniu z naszych stron (wraz z adresem IP) są zwykle przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Informujemy, iż narzędzie Google Analytics zostało na niniejszej stronie rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();”, by w ten sposób zapewnić zanonimizowane gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie adresu IP). Jeśli anonimizowanie jest aktywne, Google skraca adresy IP na terenie krajów członkowskich UE lub innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które przystąpiły do umowy, w związku z czym nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika strony. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP przekazywany jest w całości na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Firma Google przestrzega postanowień o ochronie danych osobowych zawartych w umowie „Privacy Shield” (Tarcza prywatności), jest zarejestrowana w programie „Privacy Shield” prowadzonym przez Ministerstwo Handlu USA i wykorzystuje zgromadzone informacje do analizy korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów w tym zakresie i świadczenia na naszą rzecz innych usług z tym związanych. Więcej informacji pod adresem http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


Clicky

Niniejsza strona internetowa korzysta z serwisu Clicky do analizy WWW, który pozwala na gromadzenie danych statystycznych związanych z korzystaniem z naszej oferty WWW. W tym celu gromadzone są dane o odwiedzających strony, które są następnie przekazywane na serwery firmy Roxr Software, Ltd.

Za pomocą serwisu Clicky można analizować sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. W tym celu do firmy Roxr Software, Ltd., przekazywane są „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które pozwalają na przeprowadzenie analizy korzystania przez niego z niniejszej strony internetowej. Cel i zakres gromadzenia oraz dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez Clicky można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Roxr Software, Ltd., na stronie clicky.com/help/faq/features/cookies#/terms.

LiveZilla

Na niniejszej stronie internetowej gromadzone i przechowywane są za pomocą technologii firmy LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) zanonimizowane dane służące do analizy WWW i obsługi czatu na żywo w celu udzielania odpowiedzi na pytania skierowane na żywo do działu pomocy technicznej. Na podstawie takich zanonimizowanych danych mogą być tworzone pod pseudonimem profile użytkowników. W tym zakresie mogą być też stosowane pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej stronę i pozwalające na jej rozpoznanie podczas kolejnej wizyty. Bez udzielenia wyraźnej zgody przez osobę, której dane dotyczą, pseudonimizowane profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika przypisanego do pseudonimu. Adresy IP są automatycznie anonimizowane za pomocą narzędzi technicznych. Poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki (np. postępowanie z plikami cookie) można zasadniczo zapobiec przeprowadzaniu analizy WWW.

Twitter

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji dostarczanych przez firmę Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Podczas otwierania naszych stron z wtyczkami Twitter przeglądarka stosowana przez użytkownika nawiązuje połączenie z serwerami firmy Twitter. Już na tym etapie dochodzi do przekazania danych firmie Twitter. Jeśli użytkownik posiada konto w serwisie Twitter, wówczas dane te mogą zostać z nim połączone. W przypadku braku zgody na połaczenie takich danych z kontem w serwisie Twitter przed wizytą na naszej stronie należy wylogować się z serwisu Twitter. Informacje o aktywności, a w szczególności o użyciu przycisku „Re-Tweet”, są również przekazywane firmie Twitter. Więcej informacji pod adresem https://twitter.com/privacy.


Wtyczka YouTube

Na niniejszej stronie internetowej umieszczona jest co najmniej jedna wtyczka YouTube należąca do firmy Google Inc. z siedzibą w San Bruno/Kalifornia, USA. W przypadku wizyty na naszych stronach internetowych zawierających wtyczkę YouTube nawiazywane jest połączenie z serwerami YouTube. W ramach tego połączenia na serwery YouTube przekazywana jest informacja o odwiedzonej przez użytkownika stronie internetowej, której jesteśmy administratorem. Zalogowanie na konto w serwisie YouTube pozwala serwisowi YouTube na przypisanie aktywności na stronie do osobistego profilu w serwisie. Można zapobiec takiej sytuacji, wylogowując się uprzednio ze swojego konta. Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych użytkownika przez YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w serwisie YouTube pod adresem www.youtube.com.


Przycisk Pin it serwisu Pinterest

Na naszej stronie internetowej znajduje się przycisk „Pin it” sieci społecznościowej Pinterest, której operatorem jest firma Pinterest, Inc. z siedzibą w 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. W związku z użyciem przycisku „Pin it” firma Pinterest otrzymuje informację o wizycie na naszych stronach internetowych. Jeśli w tym czasie użytkownik jest zalogowany do konta w serwisie Pinterest, wówczas firma Pinterest może przypisać wizytę na stronie do tego konta. Poprzez kliknięcie przycisku „Pin it” następuje przekazanie firmie Pinterest danych, które zapisywane są na serwerach (w USA). Aby temu zapobiec, przed kliknięciem przycisku „Pin it” należy wylogować się z konta w serwisie Pinterest. W celu ochrony prywatności należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o gromadzeniu lub przetwarzaniu i wykorzystaniu danych użytkownika przez Pinterest oraz z możliwościami prawnymi i sposobami ustawień dostępnymi w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Pinterest na stronie: http://pinterest.com/about/privacy/


Okres przechowywania

Dane interesantów i profile w sklepie internetowym są przechowywane przez okres 3 lat od ostatniego kontaktu z klientem. Adresy pocztowe i adresy e-mail są przechowywane przez okres prowadzenia działań marketingowych lub do wniesienia sprzeciwu albo rezygnacji z subskrybcji newslettera; ponadto dane osobowe są przechowywane w przypadku żądania ograniczenia ich przetwarzania lub przetwarzanie w inncyh celach wymaga dłuższego okresu przechowywania (dotyczy w szczególności punktu 2 oświadczenia o ochronie danych).


Udostępnianie danych

Nie ma obowiązku udostępniania danych.


Dalsze przetwarzanie danych w innych celach

W przypadku zapytań klientów dochodzi w zależności od rodzaju zapytania i jego opracowania do ewentualnego dalszego przetwarzania danych w związku z realizacją dostaw i usług, więcej na ten temat patrz punkt 2 oświadczenia o ochronie danych osobowych.


Działania publiczne

Cele przetwarzania danych

Udostępnianie informacji o zadaniach i działaniach administratora w interesie publicznym na poziomie co najmniej lokalnym lub regionalnym.


Sprzeciw

Użytkownikowi w dowolnym momencie przysługuje nieformalne prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w wymienionych celach, z powodów wynikających z wyjątkowej sytuacji, i żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Zwracamy uwagę na prawa przysługujące w przypadku bezpośredniego gromadzenia danych i w ramach zaproszeń na wydarzenia.


Podstawy prawne i prawnie uzasadnione interesy

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi prawo do swobodnego wyrażania opinii zgodnie z art. 13, 17, 17a austriackiej ustawy zasadniczej oraz art. 10 Europejskiej konwencji praw człowieka, a także, o ile wynika to z celów publikacyjnych, zgodnie z art. 85 RODO w połączeniu z § 9 ust. 2 austriackiej ustawy o ochronie danych osobowych (w przypadku zdjęć również § 12 ust. 2 pkt. 4 austriackiej ustawy o ochronie danych osobowych, o ile zachodzi interes nadrzędny wynikający z publicznej prezentacji wydarzeń historii współczesnej); w pozostałych sytuacjach zachodzi zwłaszcza w przypadku publikacji zdjęć obowiązek uzyskania zgody od osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO / art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.


Odbiorcy i kategorie odbiorców oraz przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przewiduje się odbiorców, którym przekazywane byłyby dane, publikacja ma jednak charakter ogólnodostępny i, jeśli następuje w internecie, jest potencjalnie dostępna dla wszystkich na całym świecie.

Administrator, firma FELDER KG, jest częścią grupy przedsiębiorstw. W celu zapewnienia ekonomicznej administracji wewnętrznej korzystamy z usług przetwarzania danych przez inne firmy powiązane z koncernem. Stanowi to nadrzędny, prawnie uzasadniony interes grupy przedsiębiorstw (motyw 48 RODO). Przetwarzanie danych podczas działań marketingowych i związanych z utrzymaniem klientów odbywa się wyłącznie do celów administratora danych, z którym nawiązana została relacja biznesowa; przetwarzanie danych w tego rodzaju celach grupy przedsiębiorstw zakłada uprzednie wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Wszystkie przedsiębiorstwa powiązane oraz podmioty przetwarzające mogą kontaktować się w sprawie pytań i ustalenia praw dotyczących ochrony danych osób, których dane dotyczą, pod jednym adresem datenschutz@felder-group.com.


Okres przechowywania

Okres przechowywania jest ograniczony terminem, do którego dane nadają się do celów publikacyjnych i są do nich wykorzystywane; w przypadku zainteresowania udokumentowaniem dochodzi do trwałej archiwizacji w celu późniejszego (ponownego) wykorzystania danych do celów opisanych w tym zakresie czynności przetwarzania.


Udostępnianie danych

Nie ma obowiązku udostępniania danych.


Dalsze przetwarzanie danych w innych celach

Istnieje tylko jeden rodzaj przetwarzania w przewidzianych celach i w zgodzie z art. 5 ust. 1 lit. b RODO, czyli do celów archiwizacyjnych w interesie publicznym, do ekonomicznych i historycznych celów badawczych oraz do celów statystycznych.


Przetwarzanie danych w procesie rekrutacji

Cele przetwarzania danych

Ograniczona czasowo ewidencja danych osobowych kandydatów z aplikacji spontanicznej i procesów rekrutacyjnych na konkretne ogłoszone stanowisko pracy oraz wykorzystanie w celu dokonania wyboru kandydata i zawarcia stosunku służbowego.


Podstawy prawne i prawnie uzasadnione interesy

Przetwarzamy dane kandydatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (działania przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez przewidziany okres przechowywania w celu możliwości kontaktu z kandydatem w okresie do wyboru kandydata, a w pojedynczych przypadkach możliwości weryfikacji danych, jeśli leży to w naszym interesie bądź w interesie podmiotów trzecich, w związku ze szczególnie wysokimi wymaganiami co do wiarygodności kandydata.


Odbiorcy i kategorie odbiorców oraz przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane są ujawniane naszym pracownikom tylko w razie konieczności. W przypadku podania referencji może w pojedynczych przypadkach dojść do próby nawiązania kontaktu. W uzasadnionych przypadkach, jeśli chodzi o interes nadrzędny, może także dojść do weryfikacji Państwa danych przez podmioty trzecie (np. przedstawione kwalifikacje i dyplomy ukończenia studiów). Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych odbywa się w tych przypadkach tylko wtedy, gdy podjęta została decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO lub spełnione są warunki art. 49 ust. 1 lit. b RODO (konieczność wykonania działań przed zawarciem umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą) albo też wyrażona została zgoda w myśl art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Administrator, firma FELDER KG, jest częścią grupy przedsiębiorstw. W celu zapewnienia ekonomicznej administracji wewnętrznej korzystamy z usług przetwarzania danych przez inne firmy powiązane z koncernem. Stanowi to nadrzędny, prawnie uzasadniony interes grupy przedsiębiorstw (motyw 48 RODO).


Gromadzenie danych z innych źródeł: kategorie danych osobowych

W przypadku nawiązania kontaktu z osobami podanymi w przedstawionych dokumentach referencyjnych może dojść do uzyskania przed odpowiednie podmioty trzecie Państwa danych osobowych związanych z wcześniejszym stosunkiem pracy lub działalnością, a także subiektywną oceną wyników pracy. (Nie przewiduje się przechowywania takich danych i informacji).


Okres przechowywania

W przypadku ubiegania się o dostępne stanowisko pracy Państwa dane osobowe będą przechowywane przez maks. 3 lata od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie usunięte, przy czym po upływie 8 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji można w dowolnym momencie wnieść nieformalny sprzeciw.

W przypadku aplikacji spontanicznej Państwa dokumenty będą przechowywane przez maks. 3 lata w celu zapewnienia możliwości kontaktu w sprawie dostępnych stanowisk pracy, przy czym w dowolnym momencie można wnieść nieformalny sprzeciw wobec przetwarzania danych.


Udostępnianie danych

W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zachodzi konieczność potwierdzenia posiadania kwalifikacji wymaganych na stanowisko, o które kandydat się ubiega, i załączenia danych kontaktowych. W pojedynczych sytuacjach, zależnie od wymagań na konkretne stanowisko pracy, możemy zażądać udostępnienia dalszych danych (np. wyciągu z rejestru karnego). W przypadku nieprzedstawienia wymaganych danych nie możemy uwzględnić w procesie rekrutacji Państwa aplikacji na takie stanowisko.


Dalsze przetwarzanie danych w innych celach

W przypadku podjęcia stosunku pracy dokumenty aplikacyjne będą w dalszym ciągu wykorzystywane do celów zarządzania kadrami, z wyłączeniem danych wymagających szczególnej ochrony (np. wyciąg z rejestru karnego). Wszelkie dalsze informacje zostaną Państwu przekazane przed zawarciem umowy.


Komunikacja

Cele przetwarzania danych

W przypadku nawiązania z nami kontaktu poprzez formularz na stronie internetowej, e-mail lub telefon, pozyskane i przetwarzane zostaną dane technicznie niezbędne do komunikacji (w zależności od wybranego środka komunikacji), jak np. numer telefonu, adres e-mail, czas (ew. czas trwania) procesu komunikacji. Przychodzące wiadomości e-mail są przy tym przetwarzane przez filtry spamu, zapory ogniowe, skanery wirusów itd. w celu wskazanym w punkcie 1 niniejszego oświadczenia.


Podstawy prawne i prawnie uzasadnione interesy

Podane dane zostaną przetworzone w celu opracowania zapytania w oparciu o prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dalsze cele prztwarzania są zależne od treści komunikacji i zostały wymienione w punktach 1–6 niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.


Sprzeciw

W przypadku przetwarzania danych do celów zgodnych z art. 6 ust. 1 lit. e oraz f RODO przysługuje Państwu w dowolnym momencie – o ile zostało wymienione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych – nieformalne prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w wymienionych celach, z powodów wynikających z wyjątkowej sytuacji, i żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Zwracamy uwagę na prawa przysługujące w przypadku bezpośredniego gromadzenia danych (np. w formularzach internetowych). Prawo to nie przysługuje, jeśli Państwa zapytanie lub proces komunikacji przetwarzamy z innych powodów (np. zobowiązania wynikające z umowy, zobowiązania ustawowe, gwarancja na produkt) i jesteśmy zobowiązani do przechowywania go przez okres podany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.


Odbiorcy i kategorie odbiorców oraz przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Zależnie od celu procesu komunikacji może zaistnieć konieczność odpowiedniego przekazania danych zgodnie z punktami od 1 do 6 niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.


Gromadzenie danych z innych źródeł: kategorie danych osobowych

W przypadku każdej próby kontaktu nasze systemy gromadzą dane i informacje o środkach komunikacji lub systemach technicznych stosowanych przez osobę, której dane dotyczą.

W ten sposób gromadzone są następujące dane: dane kontaktowe osoby, której dotyczą (np. numer telefonu, adres e-mail itp.), czas procesu komunikacji (data, godzina).


Okres przechowywania

Okres przechowywania zależy od czasu wymaganego do zakończenia procesu komunikacji; ponadto zależnie od celu procesu komunikacji może być wymagany dłuższy okres przechowywania, podany odpowiednio w punktach 1–6 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.


Udostępnianie danych

Nie ma obowiązku udostępniania danych.


Dalsze przetwarzanie danych w innych celach

Zależnie od treści zapytania lub procesu komunikacji następuje dalsze przetwarzanie danych w celach wskazanych w punktach 1–6 niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.